TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.11 - November 2022

Vol verwachting klopt ons hart

Zo klinkt het in één van de Sinterklaasliederen hoopvol: vol verwachting klopt ons hart ...

Ook ons hart klopt vol verwachting. Maar niet uit nieuwsgierigheid naar wat we zullen krijgen. Als het om geestelijke dingen gaat, zíjn we in Christus immers rijk gezegend, ja, hebben we méér dan we ooit hadden durven vragen! God, de Vader, heeft ons gezegend "met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus" (Efeze 1:3). Tot die zegeningen behoort onder meer dat God ons voor Zichzelf uitgekozen heeft in Christus; dat Hij ons een plaats heeft gegeven in Zijn Zoon; dat Hij ons in Zijn genade verlossing en vergeving gegeven heeft; dat we met Christus erfgenamen geworden zijn van alle dingen en dat we - als 'bewijs' van dit alles, verzegeld zijn met de heilige geest van de belofte - in Efeze 1:4-14 lees je erover.
Nee, wat dát betreft, hoeft ons hart niet meer vol verwachting te kloppen. De Heere vraagt enkel van ons, dat we gaan leven vanuit die overvloed. In vers 11 lees je bovendien dat God al dit soort dingen gedaan heeft in overeenstemming met "de raad van Zijn wil".

We kunnen de woorden van Asaf in Psalm 73 toepassen op onze situatie: "U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen" (vs. 24). Wat hebben we het geestelijk gezien goed! De Heere leidt ons van dag tot dag én we hebben een blij vooruitzicht. Het is nu goed en straks ook. Als het om die toekomst gaat, klopt ons hart wel degelijk vol verwachting! Het is eigenlijk niet voor te stellen wat het betekent om eenmaal met Christus te verschijnen in Zijn heerlijkheid. Toch leidt Gods raad ons daar naartoe.

Nieuw Bijbelstudieboek: Door het geloof

De Bijbel blijkt een schat aan waarheden te bevatten die door het geloof tot stand komen, dan wel: zijn gekomen. In dit boek - dat rond 8 december verschijnt - worden ze stuk voor stuk onderzocht.
Zo is de gelovige van nu door het geloof gerechtvaardigd, behouden, met Christus opgewekt en een huisgenoot van God. Bovendien woont Christus door het geloof in onze harten.

Ook zal er een grootse toekomst zijn voor het volk Israël door het geloof. In dit boek is niet Hebreeën 11 - het hoofdstuk waarin de term 'Door het geloof' zo vaak voorkomt - het uitgangspunt, maar teksten uit de rest van het Nieuwe Testament.

Je kunt het boek op twee manieren in bezit krijgen: door Everread-abonnee te worden of door het nu al te bestellen.
Ben je al Everread-abonnee of heb je al ingetekend of heb je het boek al besteld? Dan hoef je niets te doen. Uiterlijk 10 december heb je het boek in huis.

Nieuw in de Morgenroodreeks

Door het geloof

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd.

Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).
De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Los verkrijgbaar als boekje en e-book. Beter: neem een abonnement op deze Bijbelstudieboekjes. Kijk hier voor meer informatie.

Aktieradius Jeugdwerk

Dit najaar is er een jeugdweekend en een juniorenweekend geweest. Beide weekenden waren een succes! We zijn dankbaar dat ze - onder leiding van enthousiaste teams - hebben kunnen plaatsvinden. Er wordt al weer nagedacht over de Aktieradiusactiviteiten in 2023!

Bijbelstudies 2022-2023

 Kijk hier voor de actuele gegevens over de Bijbelavonden in het land. Sluit je ook aan en geniet mee van mooie onderwerpen.
Op zaterdag 21 januari 2023 staat de eerstvolgende Bijbelstudiedag in Oud Beijerland op de planning. Hier vind je meer info.

Bijbelstudieweekend voorjaar

Van 21-23 april 2023 staat het voorjaarsweekend gepland in Vierhouten. Het is altijd weer fijn om samen Gods Woord te onderzoeken en daar onderling over na te praten, om zo te groeien in je geloof. Kijk hier voor informatie en aanmelden. Wees van harte welkom!

AMEN Bijbelmagazine

18 november verscheen AMEN 165!
Met daarin de volgende artikelen:

Blijdschap - Verschillende keren roept de apostel Paulus in zijn brieven op tot blijdschap. Zoals bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief: "Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u" (hfdst. 4:4). Niet: zo nu en dan, maar altijd, dat is nogal wat. Gelukkig staat er iets bij: in de Heere!

Gods voornemen van de eeuwen - De Bijbel spreekt over een plan - een voornemen van God - dat uit eeuwen bestaat. Of, zoals ook wel vertaald wordt: werelden. Zolang er sprake is van dergelijke werelden, zijn er (opeenvolgende) eeuwen. Wat houdt het begrip 'eeuw' in en hoeveel eeuwen zijn er? Kortom: hoe ziet dat plan eruit?

Het geheimenis van de wetteloosheid - De apostel Paulus schreef bijna 2000 jaar geleden aan de Thessalonicenzen: "... het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam ..." (2 Thess. 2:7). Zoals in de vorige AMEN al aangegeven, is die werkzaamheid er eigenlijk al sinds de satan zijn verleidelijke activiteiten onder de mensen is begonnen. Hoe heeft het zich in de loop der tijd ontwikkeld?

De woestijn zal bloeien als een roos - Dit is een prachtige profetie, maar ook onvoorstelbaar. Eindeloze vlakten met zand en zandduinen, rotsen en diepe kuilen. En dat gaat veranderen?

Geloofswandel in deze tijd - Wij leven vandaag in een periode van Gods heilsplan die gekenmerkt wordt door verborgenheid. Dit heeft alles te maken met het begrip 'geheimenis' dat Paulus gebruikt om deze fase te duiden. Kennis omtrent die verborgenheid is belangrijk en - daaruit voortvloeiend - wat betekent die kennis voor onze geloofswandel? Anders gezegd: hoe moeten wij Gods wil voor ons leven vandaag verstaan?

De kleine profeten (deel 12) Maleachi - Maleachi is de laatste van de twaalf 'kleine profeten'. Zoals bij alle profeten, klinkt ook nu een duidelijke waarschuwing voor ongehoorzaamheid en goddeloosheid. Maar ook de hoopvolle belofte van verlossing en heerlijkheid. En daaruit blijkt maar één ding: God is getrouw, Zijn plannen falen niet!

AMEN Actueel

  • Israël: directe verbinding tussen vliegveld en Tempelberg
  • Meer dan 1.000 kerkleiders in Engeland: 'Bijbels huwelijk handhaven'
  • Oversterfte en sudden death

Tik of klik hier voor aanmelden en/of meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op en .