TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.2 - Februari 2023

"Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed" (Rom. 12:12).

Hoop, geduld en volharding. Prachtige begrippen die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt. Wat - of beter gezegd - Wie is onze Hoop? In de brief van Paulus aan de Kolossenzen staat: "... Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid" (Kol. 2:27, SV en NBG). Het volharden in het gebed vinden we in Efeze 6. Hier wordt de geestelijke wapenrusting beschreven waarin het gebed een belangrijke plaats inneemt: "... terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen" (Efe. 6:18).

Geduldig zijn in de verdrukking. De gelovigen in Rome hadden destijds verdrukking naar lichaam en geest te verduren. Om daarin geduldig te zijn was hoop en volharding in gebed nodig. Wij mogen uitzien naar onze Hoop, de Heere Jezus Christus, volhardend zijn in het gebed en geduldig zijn. Want onze Heere en Heiland is een vaste Hoop waarop we altijd mogen bouwen. Hij wil ons volharding en geduld geven, terwijl we op weg zijn naar onze hemelse Vader. Wilt u zich samen met ons verblijden in die Hoop; geduldig zijn in de omstandigheden waarin we verkeren en volharden in gebed? We zijn rijk gezegend door Zijn genade!

Aktieradius Jeugdwerk

Binnenkort is het weer zover! Dan vindt van 17-19 maart het Junioren-voorjaarsweekend plaats. Ben je tussen de 12 en 15 jaar en/of ga je na de komende zomer naar het voortgezet onderwijs en heb je zin in een super-weekend samen met je vrienden en vriendinnen? Meld je aan voor het Junioren-voorjaarsweekend!

Aanmelden voor één van de zomerweken (van zaterdag 22 t/m vrijdag 28 juli) is ook al mogelijk. Kijk hier voor meer informatie.

Bijbelstudieweekend voorjaar

Kom ook naar het voorjaars-Bijbelstudieweekend in Vierhouten. We zijn daar van 21-23 april te gast. Samen onderzoeken we Gods Woord rond het thema 'Hoe groot zijt Gij?

Het nieuwste Morgenroodboekje

Uit het hart bevat een aantal korte bemoedigende hoofdstukjes. De meeste zijn geschreven naar aanleiding van een bepaalde actualiteit of iets dat de schrijver meemaakte, dan wel opviel. Ze wenden onze blik af van de alledaagse dingen en bepalen ons bij de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Telkens weer wordt de lezer aan het einde van een hoofdstukje gewezen op de rijke genade van God, die ons zoveel gebracht heeft. 

Als u een keer een inleiding moet houden in uw gemeente of kring, dan is dit boekje daar heel geschikt voor. Of gebruik het gedurende 3 weken als een soort dagboekje. Gewoon lezen mag natuurlijk ook.

Los verkrijgbaar als boekje en e-book. Beter: neem een abonnement op deze Bijbelstudieboekjes. Kijk hier voor meer informatie.

Door het geloof

Nu ook verkrijgbaar als e-book!
De Bijbel blijkt een schat aan waarheden te bevatten die door het geloof tot stand komen, dan wel: zijn gekomen. In dit boek - dat in december verscheen - worden ze stuk voor stuk onderzocht. Zo is de gelovige van nu door het geloof gerechtvaardigd, behouden, met Christus opgewekt en een huisgenoot van God. Bovendien woont Christus door het geloof in onze harten.

Ook zal er een grootse toekomst zijn voor het volk Israël door het geloof. In dit boek is niet Hebreeën 11 - het hoofdstuk waarin de term 'Door het geloof' zo vaak voorkomt - het uitgangspunt, maar teksten uit de rest van het Nieuwe Testament.

Je kunt het boek in bezit krijgen door het te bestellen via onze site.
Een mooi boek dat hierop aansluit, is het boek over Hebreeën 11 van Dr. E.W. Bullinger: Geloofsgetuigen.

Everread Uitgevers 25 jaar!

Op 4 mei 1998 werd Everread Uitgevers opgericht. Nu al weer 25 jaar geleden. In deze periode hebben we circa 135 boeken en boekjes mogen uitgeven; naast inmiddels 166 AMEN-Bijbelmagazines. Alle reden tot dankbaarheid! Destijds werd de Morgenroodreeks ondergebracht bij Everread Uitgevers. Deze reeks startte al in 1960 en het is nog steeds mogelijk daar een abonnement op te nemen.

Onlangs is de nieuwe catalogus verschenen met daarin al onze nog verkrijgbare uitgaven. Vraag hem gratis aan!

Bijbelstudies 2022-2023

Kijk hier voor de actuele gegevens over de Bijbelavonden in het land. Sluit je ook aan en geniet mee van mooie onderwerpen.
Op zaterdag 25 maart staat de eerstvolgende Bijbelstudiedag in Oud Beijerland op de planning over het thema 'Wat is wijsheid?'. Hier vind je meer info.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 166 is verschenen
Wist u dat ...

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account 'Mijn AMEN' eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er hard gewerkt wordt aan AMEN 167 die in de tweede helft van maart verschijnt?

Tik of klik hier voor aanmelden en/of meer info over AMEN Bijbelmagazine. 

Volg AMEN ook op en .