Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Wat uit de Geest geboren is, is geest

Wat uit de Geest geboren is, is geest

Hoite Slagter € 2,25
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: Geniet
Bestelnummer: 7194
Aantal pagina's: 53
ISBN: 9789066941946
Afmetingen: 21x14,7 cm

In deze brochure komen alle Nieuwtestamentische teksten voor waar het woord 'pneuma' (geest / Geest / adem) voorkomt. De oorspronkelijke Bijbeltekst laat in bijna alle gevallen duidelijk zien, wanneer het over de Persoon van de Heilige Geest gaat, of over Zijn gave (heilige geest). Dit onderscheid komt in de meeste gangbare vertalingen helaas niet altijd even duidelijk naar voren.
Deze uitgave stamt uit 1993 en gaat uit van de 1951-vertaling van het N.B.G.

Zoek een boek ...

Sluiten