Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Aanmelden Everread-abonnement

Everread-abonnement

Persoonlijke gegevens
Doorlopende machtiging
Ik machtig Everread Uitgevers om de factuurbedragen van boeken die ik ontvang in het kader van mijn Everread-abonnement van mijn rekening af te schrijven. Hierbij gaat het om automatische intekening op Bijbelstudieboeken die mij met een korting van 25% en zonder porto- en verzendkosten worden toegestuurd.
Let op: alleen verplicht bij een niet Nederlandse IBAN.
Het incassant ID van Everread Uitgevers is NL04ZZZ301472480000.
Wanneer je het achteraf niet eens bent met een afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Bij opzegging van je abonnement vervalt je incasso-machtiging automatisch.
Overig | Opmerkingen
Je kunt naast je Everread-abonnement maximaal 4 keer per jaar het gratis mededelingenblad TijdseinPost en/of de digitale maandelijkse nieuwsbrief TijdseinMail ontvangen. Zo ontvang je voor jou relevante informatie over het werk van Stichting Het Morgenrood, waar AMEN Bijbelmagazine, Everread Uitgevers en Aktieradius Jeugdwerk onder vallen. Je kunt hieronder aangeven of en hoe je op de hoogte wilt blijven.

Zoek een boek ...

Sluiten