Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Aanmelden Everread-abonnement

Everread-abonnement

Persoonlijke gegevens
Machtiging
Zodra er een nieuw Everread-boek verschijnt, ontvang je dit automatisch met een korting van 25% én je betaalt geen verzendkosten. Het bedrag wordt enkele weken na verschijning van je rekening afgeschreven.
(BIC alleen bij niet Nederlandse IBAN vermelden)
Het incassant ID van Everread Uitgevers is NL04ZZZ301472480000.
Wanneer je het achteraf niet eens bent met een afschrijving dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Bij opzegging van je abonnement vervalt je incasso-machtiging automatisch.
Overig | Opmerkingen

Zoek een boek ...

Sluiten