Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

anton

Ethelbert William Bullinger

Dr. E.W. Bullinger (1837-1913) - een nakomeling in de eerste lijn van J. Heinrich Bullinger, de grote Zwitserse Hervormer - was een Anglicaanse geestelijke. Onvermoeibaar bestudeerde hij de Bijbel. Deze intensieve studie van het Woord van God resulteerde in een groot aantal boeken die voor vele gelovigen tot kracht en bemoediging zijn geweest. Tot de boeken die Bullinger schreef, behoren commentaren op Bijbelboeken, een Bijbel met aantekeningen (de Companion Bible), een lexicon en concordantie op het Engelse en Griekse Nieuwe Testament en werken over de Heilige Geest en over de betekenis van de getallen in de Bijbel. De meeste van zijn boeken zijn nog altijd in het Engels verkrijgbaar.

Sebastiaan de Graaf

Sebastiaan de Graaf [1974] is getrouwd en heeft twee dochters. In het dagelijks leven is hij werkzaam in de Jeugdzorg. Daarnaast verzorgt hij in diverse gemeenten zondagse spreekbeurten en schrijft voor het Bijbelmagazine Amen. In zijn vrije tijd zit hij graag op de racefiets. Daarnaast houdt hij van lezen.

Ronald Lammers

Ronald Lammers [1964] is in het dagelijks leven actief als docent godsdienst / levensbeschouwing. Hij is getrouwd met Jetty. Samen hebben ze twee zonen. Ronald spreekt in diverse gemeenten in Nederland. Samen met Jetty is hij ook actief binnen de stichting 'Ruimte voor je Relatie'. Deze stichting organiseert een paar keer per jaar een relatieweekend. Ook is hij als leider betrokken bij de jeugdkampen van Aktieradius, de jeugdwerkafdeling van Stichting Het Morgenrood, waarvan hij ook bestuurslid is. Kijk hier welke titels van Ronald bij Everread zijn verschenen.

Hoite Slagter

Hoite Slagter [1963] houdt zich fulltime bezig met schrijven, publiceren en het doorgeven van spreekbeurten in diverse gemeenten en het houden van Bijbelstudieavonden gedurende het winterseizoen. Sinds 1987 is hij verbonden aan stichting Het Morgenrood {link} waarvan hij directeur is. In 1998 is het 'schriftelijke werk' van Het Morgenrood ondergebracht in Everread Uitgevers, waar hij leiding aan geeft. Ook is Hoite één van de schrijvers van AMEN-Bijbelmagazine.
Hoite is getrouwd met Maret; samen hebben ze vier zonen en een dochter. Hij maakt deel uit van de Vrije Evangelische Gemeente te Zeist. In zijn vrije tijd wandelt hij graag (liefst in de bergen) en doet hij aan (race)fietsen en hardlopen. En natuurlijk is hij een lezer!
Kijk hier voor een overzicht van zijn bij Everread verschenen boeken.

Aren van Waarde

In het dagelijks leven is Aren van Waarde [1955] onderzoeker bij de afdeling nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij houdt zich bezig met positron emissie tomografie ('PET-scan'). Een overzicht van zijn wetenschappelijke publicaties is te vinden op zijn universitaire profielpagina (http://www.rug.nl/staff/a.van.waarde/research). Behalve in medische beeldvorming is Aren ook geïnteresseerd in paddenstoelen, in het fotograferen van wilde planten en in de zelfbouw van elektronica. Hij is belijdend lid van een PKN-gemeente en beschouwt zich als 'gewoon gemeentelid' gedrongen om de Schriften zelfstandig te onderzoeken. Aren is getrouwd met Maria; zij hebben een volwassen zoon. Eerder verscheen bij Everread Uitgevers het door hem vertaalde boekje Paulus’ bediening in Handelingen van Charles H. Welch.

Zoek een boek ...

Sluiten