Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Bijbelstudie

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Rijke buit!

Rijke buit!

Peter Slagter (redactie) € 15,00
Auteur: Peter Slagter (redactie)
Formaat: Harde kaft; met leeslint
Bestelnummer: 7300
Aantal pagina's: 288
ISBN: 9789066943001
Afmetingen: 21,7x15,5 cm

De titel van dit boek is te vinden in Psalm 119:162 (N.B.G.-'51-vertaling): "Ik verblijd mij over Uw woord als iemand die rijke buit vindt".
De Bijbel is van A tot Z het Woord van God en daarom een rijke buit! Wie de Bijbel leest en onderzoekt, komt telkens weer onder de indruk van de inhoud. De onbevooroordeelde lezer kan niet tot een andere conclusie komen, dan wat de Bijbel zelf zegt: "Heel de Schrift is door God ingegeven ...". Letterlijk staat er: door God ingeblazen.
Alle bijbelschrijvers zijn geïnspireerd geweest door de Geest van God om Zijn woorden op te schrijven. En daarom is dat Woord ook "nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust" (2 Tim. 3:16 en 17).
De 36 uiteenlopende en boeiende onderwerpen in dit boek (zie hieronder) bevatten allemaal Bijbelse thema's, van Genesis tot Openbaring. Daardoor zul je ongetwijfeld (weer) iets meer ontdekken van Wie God is en wat Hij doet. Je zult je met de psalmist verblijden over die rijke buit!

Inhoudsopgave:
1 - De Bijbel: uniek in z'n ontstaan (Ineke van Lieshout)
2 - Adam, voorbeeld van Hem, Die komen zou (Peter Slagter)
3 - Een wonderlijke geboorte (Peter Slagter)
4 - Wie is de ware God? (Ineke van Lieshout)
5 - Tot in het derde en vierde geslacht (Peter Slagter)
6 - David in de spelonk van Adullam (Jb. Klein Haneveld)
7 - De vragen van Job (Ronald Lammers)
8 - Voor een boom blijft er nog hoop! (Oby Vossema)
9 - De typologie van de klipdas (Sebastiaan de Graaf)
10 - Al waren uw zonden als scharlaken (Peter Slagter)
11 - Jeruzalem: afgoderij, nood en redding! (Peter Slagter)
12 - De vragen van Habakuk (Ronald Lammers)
13 - De Wijze uit het oosten (Hoite Slagter)
14 - Bethlehem (Hoite Slagter)
15 - Groeperingen in de dagen van de Heere Jezus (Ineke van Lieshout)
16 - Wie de bruid heeft, is de Bruidegom (Hoite Slagter)
17 - Het getal 153 (Peter Slagter)
18 - Hemelvaartsdag (Peter Slagter)
19 - Pinksteren: getuigenis en profetie (Peter Slagter)
20 - De zaligheid van God (Hoite Slagter)
21 - Zat Paulus door of voor het geheimenis gevangen? (Hoite Slagter)
22 - Wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing (Sebastiaan de Graaf)
23 - Elementen van de kosmos (Sebastiaan de Graaf)
24 - De tijden der eeuwen (G.J. Pauptit)
25 - Toerusting tot dienstbetoon (Peter Slagter)
26 - Navolgers van Paulus (Denijs van Zuijlekom)
27 - Afval (Hoite Slagter)
28 - De gezonde leer (Hoite Slagter)
29 - Uit het verband gerukt?! (Peter Slagter)
30 - Wat moet, dat moet! (Hoite Slagter)
31 - 'Bidden' in het Nieuwe Testament (Hoite Slagter)
32 - Geestelijke strijd: geloven als overwinnaar (Ronald Lammers)
33 - Als straks de bazuin zal schallen (Hoite Slagter)
34 - De leugen van Babylon (Denijs van Zuijlekom)
35 - Roeping, hoop en erfenis (Hoite Slagter)
36 - De zekerheid en vreugde van het nieuwe leven (Peter Slagter)

De hoofdstukken in dit boek zijn artikelen die in de eerste 30 nummers van Bijbelmagazine AMEN hebben gestaan. Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 100e nummer van AMEN.
Kijk hier voor meer informatie over AMEN-Bijbelmagazine.

Zoek een boek ...

Sluiten