Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Bijbelstudie

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
De late brieven van Paulus

De late brieven van Paulus

Hoite Slagter € 0,00
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: Geniet
Bestelnummer: 7304
Aantal pagina's: 48
ISBN: 9789066943049
Afmetingen: 21x14,8 cm

Van alles wat er in het Nieuwe Testament staat, heeft Paulus verreweg het meeste geschreven. De bediening van deze apostel is duidelijk verdeeld in twee fasen. De eerste fase valt samen met Handelingen 13 tot 28. In deze hoofdstukken wordt dan ook uitgebreid over het verloop hiervan geschreven. De tweede fase begint aan het einde van Handelingen 28. Daarover zijn zo goed als geen historische feiten bekend. Wel heeft Paulus in die periode (net als in de eerste) zeven brieven geschreven.
Deze zeven 'late brieven' bevatten de waarheden die op de gelovige van nu betrekking hebben. In het kader van de bij Everread Uitgevers verschenen zes vers-voor-versboeken over deze brieven is deze brochure verschenen. Hierin is de Bijbeltekst van Paulus' zeven late brieven opgenomen; zoals deze opnieuw en letterlijk vertaald is in de vers-voor-versboeken).
Zo hebt u/heb jij het voor u/jou belangrijkste deel van de Bijbel in handen!
Deze brochure van 48 bladzijden is gratis!

Bekijk ook de vers-voor-vers-boeken zelf.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Zoek een boek ...

Sluiten