Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

In de voetsporen van Paulus (e-book)

In de voetsporen van Paulus (e-book)

Peter Slagter € 3,40
Auteur: Peter Slagter
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9449
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066944497
Afmetingen:

In Filippenzen 3:17 schrijft Paulus: "Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt". Een oproep "aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen" (Fil. 1:1) en over hun hoofden heen ook aan ons, gelovigen.

De Filippenzenbrief is in dit boekje de leidraad. Deze brief behoort - samen met onder meer die aan de Efeziërs en de Kolossenzen - tot de late brieven van Paulus. Alles wat we moeten weten over de gemeente van nu, het wezen ervan, de positie, de regelgeving, etc. wordt in deze brieven onderwezen. Daartoe is Paulus aangesteld als 'leraar van de heidenen'.

Bekijk hier de inhoudsopgave.

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Kijk hier voor de papieren versie.

Zoek een boek ...

Sluiten