Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

Het geheimenis van de godsvrucht (e-book)

Het geheimenis van de godsvrucht (e-book)

Hoite Slagter € 3,40
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9451
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066944510
Afmetingen:

In 1 Timotheüs 3:16 noemt Paulus de zes 'onderdelen' van het geheimenis van de godsvrucht. Dit - nu geopenbaarde! - geheimenis heeft betrekking op de komst van Gods Zoon in deze wereld. Paulus begint de omschrijving daarvan met  de verschijning van God in het vlees en eindigt met Zijn hemelvaart. Het gaat hier dus om de bediening van Gods Zoon toen Hij op aarde was.

Toen bracht God de verlossing tot stand in de dood en opstanding van Zijn Zoon.

In dit boekje denken we erover na, komen we ervan onder de indruk en ontdekken we dat dit een geweldig groot geloofsgeheim is dat we in ons hart mogen koesteren als een gouden kleinood.

Bekijk hier de inhoudsopgave.

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Kijk hier voor de papieren versie.

Zoek een boek ...

Sluiten