Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

Door Mijn Geest zal het geschieden (e-book)

Door Mijn Geest zal het geschieden (e-book)

Arie Jongebreur € 10,77
Auteur: Arie Jongebreur
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9329
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066943292
Afmetingen:

In dit boek laat de schrijver, aan de hand van de Bijbelteksten waarin het woord 'geest' voorkomt, zien dat het werk van Gods Geest tot uitdrukking komt in de wereldgeschiedenis. Zowel de geschiedenis die achter ons ligt, als die welke nog gebeuren moet (profetie). Gods Woord blijkt vanaf het begin al de afloop te verkondigen, waaruit verrassende perspectieven oplichten. Daarbij is het geen 'droge' lijst van Bijbelteksten geworden, maar een levendig verhaal over hoe de Heilige Geest Zijn werk van vernieuwing en wedergeboorte doet. In alles komt daarbij de eenheid tussen Gods Woord en Gods Geest tot uitdrukking. Immers: het Woord van God is hét grote werk van de Geest. Tegelijk beschrijft het Woord van God de geschiedenis van de wereld; vanaf het prille begin tot in de verre toekomst. In Zacharia 4:6 staat: "Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen" (Statenvertaling); daar kunnen we slechts 'Amen' op zeggen.

Dit e-book wordt z.s.m. naar het tijdens het bestelproces door jou opgegeven emailadres gestuurd.

Bekijk de papieren versie.

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Zoek een boek ...

Sluiten