Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

De dagen van Noach (e-book)

De dagen van Noach (e-book)

Hoite Slagter € 3,30
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9346
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066943469
Afmetingen:

Dit boekje gaat over de drie manieren waarop er in de Bijbel naar de 'dagen van Noach' verwezen wordt. In Matteüs 24 worden ze vooral gezien als beeld van de dagen vóór de wederkomst van Christus. Ook Petrus schrijft erover in zijn eerste brief en past het dan toe op de redding van "acht zielen" tijdens de zondvloed als beeld van de toekomstige redding tijdens de wederkomst van de Heer. Ook de profeet Jesaja noemde deze dagen al (in hfdst. 54) en hij laat vooral zien hoe deze dagen een beeld zijn van de tijd ná Christus' wederkomst. Wij kunnen veel leren van het vertrouwen van Noach in het Woord van God; zeker als we beseffen dat de wereld waarin hij leefde, gekarakteriseerd wordt als 'goddeloos'. Noachs geloof onderscheidde hem van zijn tijdgenoten en bracht hem redding. Hij vond genade in de ogen van de Heer. Zo zijn ook wij voor onze redding afhankelijk van de genade van God, die Hij ons in Jezus Christus schenkt.

Dit e-book wordt z.s.m. naar het tijdens het bestelproces door jou opgegeven emailadres gestuurd.

Bekijk hier de papieren versie.

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Zoek een boek ...

Sluiten