Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

Van huis tot huis (e-book)

Van huis tot huis (e-book)

Hoite Slagter € 3,30
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9357
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066943575
Afmetingen:

De 'beth-plaatsen' in de evangeliën

Met 'beth-plaatsen' worden steden en dorpen bedoeld die met het woordje 'beth' beginnen. Denk bijvoorbeeld aan Bethlehem en Bethanië; de eerste plaats en de laatste plaats die verband houden met de periode dat de Heere Jezus op aarde was.
Daartussenin zijn er nog vier plaatsen die met 'beth' beginnen: Bethabara, Bethesda, Bethsaïda en Bethfagé. In totaal zijn er dus zes van deze plaatsen die een rol spelen tijdens de eerste komst van de Heiland in de wereld.

Het woord 'beth' betekent 'huis'. Vandaar de titel 'Van huis tot huis', want in dit boekje komen deze zes plaatsen stuk voor stuk aan de orde, met de prachtige geschiedenissen die daarbij horen. Over de Heer Die in Bethlehem geboren wordt en later aan het volk wordt voorgesteld als het Lam van God. Over een man die na achtendertig jaar ziekte genezen werd en over een volk dat gevoed wordt met brood en vis. We gaan van huis tot huis en mogen op onze reis de Heer van het huis weer wat beter leren kennen.

Dit e-book wordt z.s.m. naar het tijdens het bestelproces door jou opgegeven emailadres gestuurd.

Kijk hier voor de papieren versie.

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Zoek een boek ...

Sluiten