Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

De Feesten des HEREN (e-book)

De Feesten des HEREN (e-book)

Hoite Slagter € 3,30
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9372
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066943728
Afmetingen:

In Leviticus 23 wordt een zevental feesten opgesomd, die door God Zelf zijn ingesteld. Het Nieuwe Testament leert ons dat deze feesten schaduwbeelden zijn van dat wat - ten tijde van de instelling van de feesten - nog komen moest. Achter elk feest ligt dus een diepere betekenis. Wie dit alles op een rij zet, ziet daarin de lijn van het profetische plan van God prachtig naar voren komen. Doorgaans wordt in de vervulling van deze feesten, ofwel: de vervulling van het profetische plan, ook een belangrijke plaats gezien voor de gemeente. 
In dit boekje wordt echter benadrukt dat de feesten zélf niet alleen aan Israël gegeven werden, maar dat ook de vervúlling van die feesten temidden van Israël plaatsvond en plaats zal vinden. Tussendoor zijn er tal van lessen en toepassingen voor het geestelijk leven van de gelovige van nu.

Kijk hier voor de papieren versie.

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Zoek een boek ...

Sluiten