Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

Het geheimenis bekendgemaakt (e-book)

Het geheimenis bekendgemaakt (e-book)

Hoite Slagter & Peter Slagter € 5,97
Auteur: Hoite Slagter & Peter Slagter
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9373
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066943735
Afmetingen:

Hoe goed mensen elkaar ook kennen, er blijven altijd dingen die we voor elkaar verborgen houden. Dat geldt in het klein, maar ook in het groot: landen kunnen enorme geheimen hebben voor elkaar. En dan zijn er weer instanties die achter die geheimen proberen te komen.
In deze tijd is God onzichtbaar. Hij is niet aanwezig hier op aarde, zoals Hij dat bijvoorbeeld tweeduizend jaar geleden wel was. Toch wil Hij graag dat we als mensen zouden weten Wie Hij is en wat Hij doet. Daarvoor heeft Hij Zijn (verborgen) wil geopenbaard in Zijn Woord: de Bijbel. De tijd die daarvoor nodig was, duurde zo'n vijftienhonderd jaar. Vlak voor het einde van die periode was er nog een bijzonder facet van Zijn plan verborgen, dat Hij nog bekend moest maken. Dit noemt de Bijbel: de verborgenheid of het geheimenis.
Juist dit geheimenis is het onderwerp van dit boekje. De inhoud van dit geheimenis is belangrijk voor iedere gelovige, ja: voor ieder mens. Het omvat namelijk een 'totaalpakket' voor de mens van vandaag, die in Christus mag delen in alles wat God in Zijn genade wil geven.
Wie in onze tijd wil leven als christen naar Gods wil, móet het geheimenis kennen!

Kijk hier voor de papieren versie.

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Zoek een boek ...

Sluiten