Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

De duif (e-book)

De duif (e-book)

Cees van der Vlist € 3,30
Auteur: Cees van der Vlist
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9391
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066943919
Afmetingen:

Het dier dat in dit boekje centraal staat, is de duif. De schrijver toont aan dat de eigenschappen van dit dier op allerlei manieren iets zeggen over de gelovigen in het algemeen en dé Gelovige (Jezus Christus) in het bijzonder. Hierdoor ontdekken we aan de hand van de Bijbel allerlei lessen die van groot belang zijn voor ons geloofsleven. Tevens groeit het besef dat de Schepper in de natuur op verborgen en tegelijk wonderlijke wijze Zijn plan bekendgemaakt heeft.

Bekijk hier de papieren versie

Zoek een boek ...

Sluiten