Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

De Spruit (e-book)

De Spruit (e-book)

Peter Slagter € 3,30
Auteur: Peter Slagter
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9425
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066944251
Afmetingen:

Een viervoudig getuigenis van Jezus Christus

De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens, Koning en God. Ook wanneer we het woord "Spruit" (loot, uitloper) bestuderen in de Schrift, komen die vier zijden naar voren.

Dit boekje laat de verschillende - in de Bijbel vermelde - aspecten zien, zoals ze verbonden zijn aan die viervoudige beschrijving. Samengevoegd geeft dit een machtig getuigenis en een geweldige beschrijving van onze Heere Jezus Christus!

Hij is Degene, Die tweeduizend jaar geleden (Bethlehem - Golgotha) als de Vernederde op aarde was (de Knecht), maar Die Zich in de (nabije) toekomst zal openbaren als de Verhoogde (de Koning). Hij is het ook, Die op gelijke wijze als wij aan vlees en bloed deel had (de Mens), maar Die boven alles is: God, te prijzen tot in eeuwigheid!

Kijk hier voor de inhoudsopgave.

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Ook verkrijgbaar op papier.

Zoek een boek ...

Sluiten