Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Engelstalig

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!

Engelstalige boeken

Mooie Engelstalige boeken die goed te gebruiken zijn bij je Bijbelstudie. Dit zijn geen eigen uitgaven, daarom verlenen we hier geen korting op.

The Galatian and Roman Epistles of Paul

The Galatian and Roman Epistles of Paul

Stuart Allen € 8,90
Auteur: Stuart Allen
Formaat: Gebonden
Bestelnummer: 5133
Aantal pagina's: 188
ISBN: 0851561330
Afmetingen: 22,2x13,7 cm

The epistle of the Galatians was written before that to the Romans, and the likeness is noticeable. Paul taught the same truth on which he enlarges in the later epistle to the Romans. The Galatian epistle sets out in starling contrast the freedom of the gospel and the bondage of the law. The Roman epistle contains basic doctrine for all believers then and now, and this volume is presented with the prayer that it will aid the reader to be enlightened in these most vital principles.

(De brief aan de Galaten is vóór de brief aan de Romeinen geschreven. De gelijkenis tussen deze twee brieven is opmerkelijk. Paulus leerde in de Galatenbrief dezelfde waarheid, waar hij later in de brief aan de Romeinen dieper op ingaat. De brief aan de Galaten laat in verrassend contrast de vrijheid van het evangelie en de gebondenheid van de wet zien. De brief aan de Romeinen bevat fundamentele leerstellingen voor alle gelovigen toen en nu. Dit boek is geschreven met het gebed dat het de lezer zal helpen meer licht te krijgen op deze belangrijke principes.)

Zoek een boek ...

Sluiten