Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Engelstalig

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!

Engelstalige boeken

Mooie Engelstalige boeken die goed te gebruiken zijn bij je Bijbelstudie. Dit zijn geen eigen uitgaven, daarom verlenen we hier geen korting op.

The Apostle of the Reconciliation

The Apostle of the Reconciliation

Charles H. Welch € 14,15
Auteur: Charles H. Welch
Formaat: Gebonden
Bestelnummer: 5157
Aantal pagina's: 337
ISBN: 0851561578
Afmetingen: 22,2x14,5 cm

This book develops the conclusions reached in Dispensational Truth. A dispensation is an administration, or stewardship. Jew, Gentile, Church of God, etc. provide dispensational distinctions as dealt with by God. Our Lord, rejected by the Jews during His lifetime was, after the crucifixion, offered again by God conditional upon the repentance of the nation. Our book reviews historical conditions and considers the epistles written during these years when God's offer was open to the Jewish nation and to such Gentiles who, as the figure shows, were grafted into Israël's olive tree. Romans, Galations and 1 and 2 Corinthians all contribute to the aspect of reconciliation. (Dit boek gaat dieper in op de ons aangereikte conclusies van het boek 'Dispensational Truth'. Een bedeling is een administratie of beheer. Jood, heiden, Gemeente van God enz., zorgen voor onderscheid in de bedelingen zoals God het bedoelt. Het heil in onze Heer, verworpen door de Joden gedurende Zijn leven, werd na de kruisiging, opnieuw door God aangeboden, op voorwaarde dat het volk Israël tot inkeer zou komen. Dit boek onthult historische voorwaarden en behandelt brieven die gedurende deze jaren zijn geschreven toen het aanbod voor Israël nog gold evenals voor heidenen, die geënt waren op de edele olijf, Israël. De brieven aan de Romeinen, Galaten, de eerste en tweede Korinthiërs laten dit aspect van verzoening zien.)

Zoek een boek ...

Sluiten