Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Engelstalig

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!

Engelstalige boeken

Mooie Engelstalige boeken die goed te gebruiken zijn bij je Bijbelstudie. Dit zijn geen eigen uitgaven, daarom verlenen we hier geen korting op.

In Heavenly Places

In Heavenly Places

Charles H. Welch € 21,10
Auteur: Charles H. Welch
Formaat: Gebonden
Bestelnummer: 5178
Aantal pagina's: 608
ISBN: 0851561780
Afmetingen: 21,5x14 cm

An exposition of the Epistle to the Ephesians. The subject matter is cast in a different mould from other works on Ephesians, challenging the reader to new avenues of thought and leading to a considerations of God's grace as revealed through the apostle Paul, the prisoner of Christ Jesus for us Gentiles (Eph.3:1-9). (Een uitleg van de brief aan de Efeziërs. Dit boek leidt de lezer op nieuwe wegen van Gods openbaring en doet hem stilstaan bij Gods genade, zoals die geopenbaard is door Paulus, de apostel van Christus Jezus voor ons, heidenen (Efe. 3:1-9).)

Zoek een boek ...

Sluiten