Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Engelstalig

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!

Engelstalige boeken

Mooie Engelstalige boeken die goed te gebruiken zijn bij je Bijbelstudie. Dit zijn geen eigen uitgaven, daarom verlenen we hier geen korting op.

Letters from Prison

Letters from Prison

Stuart Allen € 10,65
Auteur: Stuart Allen
Formaat: Gebonden
Bestelnummer: 5189
Aantal pagina's: 334
ISBN: 0851561896
Afmetingen: 22,2x14,4 cm

A verse by verse exposition of the prison epistles of the apostle Paul: Ephesians, Colossians, Philemon, Philippians and 2 Timothy. (Een vers-voor-vers-uitleg van de gevangenisbrieven van de apostel Paulus aan Efeze, Kolosse, Filemon en Filipi en de tweede brief aan Timoteüs.)

Zoek een boek ...

Sluiten