Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Morgenroodreeks

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Leven na de dood

Leven na de dood

Hoite Slagter € 4,00
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7314
Aantal pagina's: 48
ISBN: 9789066943148
Afmetingen: 20x12,5 cm

Zekerheid van behoud en eeuwig leven is een geloofsgoed dat volgens de Bijbel de gelovige toekomt als één van de zegeningen van de Heer. Toch blijkt dat er bij veel gelovigen eerder sprake is van de onzekerheid van het behoud.
Uiteenlopende oorzaken spelen daarbij een rol. Zo leeft bij verschillenden de gedachte - meestal gebaseerd op een aantal Bijbelteksten - dat je er niet zeker van kùnt zijn.
Bij anderen is twijfel - eveneens 'gevoed' door een bepaald zicht op uitspraken in Gods Woord - een belangrijke oorzaak van het missen van de zekerheid van behoud.

Toch leert de Bijbel dat je als gelovige wèl zeker kunt zijn van je toekomst. Die zekerheid ligt echter niet in ons zelf of in onze al dan niet aanwezige Bijbelkennis, maar in de Persoon van de levende Heer: Jezus Christus, de Hoop der heerlijkheid.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Een laagdrempelige uitgave; fijn om te hebben, mooi om weg te geven. Vraag naar de speciale kortingen bij gebruik voor evangelisatie!

Zoek een boek ...

Sluiten