Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Overig

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Goede Tijden ...

Goede Tijden ...

Sebastiaan de Graaf, Hoite Slagter, Peter Slagter € 17,45
Auteur: Sebastiaan de Graaf, Hoite Slagter, Peter Slagter
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7244
Aantal pagina's: 376
ISBN: 9789066942448
Afmetingen: 20x12,5 cm

Gods weg naar het geheimenis

Een uniek dagboek waarin de chronologische volgorde van het ontstaan van de Nieuwtestamentische boeken en brieven wordt gevolgd. Het begint met een aantal dagstukjes naar aanleiding van bijbelgedeelten uit het Oude Testament en het Johannesevangelie. Daarna wordt met ingang van het boek Handelingen de chronologische draad in het Nieuwe Testament opgepikt. Tijdens en na Handelingen schreven de apostelen hun brieven. Telkens wanneer dat het geval was, komt de betreffende brief eerst aan de orde, waarna weer verder gegaan wordt met het verslag in Handelingen. Na een jaar ben je dan als het ware dezelfde weg gegaan, die de Heere ook ging in Zijn (profetische) plan met Israël naar Zijn (verborgen) plan met de Gemeente van nu. Dit alles maakt - samen met de uitleg die aan de behandelde bijbelgedeelten gegeven wordt - deze uitgave tot meer dan een dagboek: het is een sleutel tot persoonlijke groei in het Woord. Na de 366 dagstukjes in dit boek ben je de Bijbel wellicht anders gaan lezen. Ga daarom de uitdaging, die in dit dagboek ligt, aan. Je zult er goede tijden mee beleven!
De 366 dagstukjes bevatten geen datum, maar slechts de aanduiding 'dag 1', 'dag 2', etc.). Hierdoor kan er op elke dag van het jaar mee begonnen worden.

Zoek een boek ...

Sluiten