Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
De Man op het rode paard

De Man op het rode paard

Sebastiaan de Graaf € 12,30
Auteur: Sebastiaan de Graaf
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7262
Aantal pagina's: 128
ISBN: 9789066942622
Afmetingen: 21x14,7 cm

De profetie van Zacharia bevat veel informatie over de toekomstige geschiedenis van Israël en de volkeren. Op indrukwekkende wijze heeft God via deze profeet Zijn plannen met Zijn volk bekendgemaakt, waarbij de komst van Jezus Christus centraal staat. Wie kent niet de woorden uit Zacharia 14, dat de HEERE zal uittrekken om tegen de volkeren te strijden en dat Zijn voeten op de Olijfberg zullen staan. Maar ook op andere plaatsen wordt naar het werk en de Persoon van de Heiland verwezen. Het eerste deel van het Bijbelboek Zacharia bevat de beschrijving van datgene wat Zacharia in een nachtgezicht te zien krijgt; in het tweede deel van deze profetie staan enkele godsspraken centraal. In De Man op het rode paard, komt het gehele boek Zacharia aan de orde en is de uitleg van begin tot einde even boeiend, en goed te volgen. Voor meer begrip van Gods handelen met Israël en de volkeren in verleden, heden en toekomst, is dit boek een must.

Zie ook deze aanbieding!

Zoek een boek ...

Sluiten