Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Gods Plan van de eeuwen

Gods Plan van de eeuwen

Arie Jongebreur € 17,45
Auteur: Arie Jongebreur
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7280
Aantal pagina's: 192
ISBN: 9789066942806
Afmetingen: 21x14,8 cm

Er wordt in de Bijbel veel over "eeuwigheid" en "eeuwig" gesproken. Vaak worden deze begrippen door de 'gemiddelde Bijbellezer' opgevat als eindeloos. Toch wordt hetzelfde woord eeuwigheid ook vertaald met eeuw. In Efeziërs 1:21 gaat het bijvoorbeeld over "deze" en "de toekomende eeuw". Hierbij moet overigens niet gedacht worden aan perioden van honderd jaar, maar aan grotere tijdperken. De eeuw waar wíj in leven - in de Bijbel: de tegenwoordige eeuw - houdt een keer op en is dus niet eindeloos! Ditzelfde is ook van toepassing op de eeuwen die er al geweest zijn en die nog zullen komen. In Gods Plan van de eeuwen onderzoekt de schrijver het Bijbelse begrip eeuw in de grondtekst van met name het Nieuwe Testament. De bestudering hiervan heeft een verrassende rijkdom aan nieuwe inzichten in de geschiedenis en de toekomst van de aarde opgeleverd.

Zoek een boek ...

Sluiten