Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Let op: i.v.m. de vakantietijd worden bestellingen m.i.v. vrijdag 23 augustus weer verwerkt. Vanaf dan zij we ook weer telefonisch bereikbaar.

Bij bestellingen met een bruto factuurbedrag (= exclusief eventuele kortingen) van € 50,00 of hoger, betaal je geen portokosten. Bij aanbiedingen geldt de aanbiedingsprijs.

The Testimony of the Lord's Prisoner

The Testimony of the Lord's Prisoner

Charles H. Welch € 8,50
Auteur: Charles H. Welch
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 5053
Aantal pagina's: 359
ISBN: 0851560539
Afmetingen: 21,2x13,9 cm

This study covers the apostle Paul's prison ministry, which is the last revelation of the ascended Christ enshrined in Ephesians, Colossians, Philippians and 2 Timothy. For those able to receive it, here is God's highest calling for man, Jew or Gentile, available at this time while Christ is rejected by the nation of Israel. It is independent of the hope of Israel and concerns the Church which is His Body destined to be seated with Christ Jesus at the right hand of God in the heavenly places. (Deze studie beschrijft de bediening die de apostel Paulus had tijdens zijn gevangenisschap, waarin de laatste openbaring van Gods wil plaatsvond door de verrezen Heer. Beschreven in de brieven aan de Efeziërs, Kolossenzen, Filipenzen en de tweede Timoteüsbrief. Voor degenen die deze bediening van Paulus onderkennen, wordt hier Gods hoogste roeping voor de mens, Jood of heiden aangereikt in de tijd waarin Christus wordt verworpen door Israël als volk. Het staat los van de 'hoop van Israël' en gaat de gemeente aan, die het Lichaam van Christus is; bestemd om met Christus Jezus geplaatst te zijn aan de rechterhand Gods in de hemelse gewesten.)

Zoek een boek ...

Sluiten