Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Bij bestellingen met een bruto factuurbedrag (= exclusief eventuele kortingen) van € 50,00 of hoger, betaal je geen portokosten. Bij aanbiedingen geldt de aanbiedingsprijs.

Leven na de dood

Leven na de dood

Hoite Slagter € 4,00
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7314
Aantal pagina's: 48
ISBN: 9789066943148
Afmetingen: 20x12,5 cm

Zekerheid van behoud en eeuwig leven is een geloofsgoed dat volgens de Bijbel de gelovige toekomt als één van de zegeningen van de Heer. Toch blijkt dat er bij veel gelovigen eerder sprake is van de onzekerheid van het behoud.
Uiteenlopende oorzaken spelen daarbij een rol. Zo leeft bij verschillenden de gedachte - meestal gebaseerd op een aantal Bijbelteksten - dat je er niet zeker van kùnt zijn.
Bij anderen is twijfel - eveneens 'gevoed' door een bepaald zicht op uitspraken in Gods Woord - een belangrijke oorzaak van het missen van de zekerheid van behoud.

Toch leert de Bijbel dat je als gelovige wèl zeker kunt zijn van je toekomst. Die zekerheid ligt echter niet in ons zelf of in onze al dan niet aanwezige Bijbelkennis, maar in de Persoon van de levende Heer: Jezus Christus, de Hoop der heerlijkheid.

Informeer (via 'Contact') naar de speciale kortingen ten behoeve van evangelisatie-doeleinden!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Zoek een boek ...

Sluiten