Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Veelbetekenend!

Veelbetekenend!

Peter Slagter € 5,50
Auteur: Peter Slagter
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7243
Aantal pagina's: 76
ISBN: 9789066942431
Afmetingen: 20x12,5 cm

De acht tekenen in het Johannesevangelie. In het Johannesevangelie zijn een achttal door de Heere Jezus verrichte tekenen opgeschreven. Nu had Hij veel meer wonderen en tekenen gedaan, zoveel zelfs dat de wereld de boeken niet zou kunnen bevatten als deze allemaal op papier zouden zijn vastgelegd. Zo besluit Johannes zijn evangelie. De acht die in dit evangelie zijn vermeld, zijn dan ook met een speciale bedoeling bij elkaar gebracht: "... opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam" (Joh. 20:31). Ze benadrukken de Godheid van de Here Jezus Christus en hebben bovendien een bijzondere profetische betekenis voor het volk Israël. Het zijn een soort blauwdrukken van hoe het eenmaal met Israël zal gaan. Naast deze dingen, gaat de schrijver van dit boekje ook in op de wonderlijke samenhang waarin deze tekenen zich tot elkaar verhouden.

Ook verkrijgbaar als e-book

Zoek een boek ...

Sluiten