Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Adam & Eva

Adam & Eva

Arie Jongebreur € 5,50
Auteur: Arie Jongebreur
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7289
Aantal pagina's: 64
ISBN: 9789066942899
Afmetingen: 20x12,5 cm

In Genesis 1 wordt beschreven hoe God in zeven dagen de 'woeste, ledige en duistere' aarde bewoonbaar maakte voor de mens. Het is een ordening die tot stand komt - letterlijk - door Zijn Woord! Telkens staan er die bekende woorden: "En God zeide ...". Zo herschiep God wat verloren (woest en ledig) was, uitlopend op de schepping van Adam en Eva; waarbij met name Adam tot hoofd over de herstelde schepping werd gesteld.

In Genesis 3 wordt beschreven hoe er opnieuw een situatie van woestheid, ledigheid en duisternis in de wereld kwam. Paulus schrijft in Romeinen 5: "... gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan ..." (vs. 12).
Opnieuw was (en is) herstel nodig! En opnieuw maakt God in zeven dagen - maar ditmaal zeven dagen van duizend jaar - de wereld bewoonbaar voor ... de Mens, Christus, Die inmiddels al tot Hoofd boven alle dingen, is gesteld. Ook alles wat God in deze tweede 'week' tot stand brengt, gebeurt door Zijn Woord, Christus.

In dit boekje beschrijft de auteur de overeenstemming tussen het werk van God in de eerste week van zeven dagen en Zijn werk in de tweede 'week' van zeven 'dagen'.

Met een register van de gebruikte Bijbelteksten.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Zoek een boek ...

Sluiten