Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Het Universum

Het Universum

Peter Slagter € 5,50
Auteur: Peter Slagter
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7301
Aantal pagina's: 64
ISBN: 9789066943018
Afmetingen: 20x12,5 cm

Het woord universum komt vanuit het Latijn en is de aanduiding van het heelal (de kosmos). Het is opgebouwd uit uni (één) en versum (in de richting gekeerd van). We kunnen universum daarom kortweg opvatten als: (toe)gewend naar één.
Vanuit de Bijbel zeggen we dan: (toe)gewend naar Eén, namelijk: naar God Zelf.
Paulus schrijft aan het einde van Romeinen 11: "Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen".
Het draait uiteindelijk allemaal om God, Die Zich laat kennen door middel van Zijn Zoon, Jezus Christus, in en door Wie Hij alle dingen geschapen heeft.
Dat God de Schepper is, wordt in de eerste woorden van de Bijbel meteen al duidelijk: "In het begin schiep God de hemel en de aarde". Wanneer we in Zijn Woord lezen wat Hij Zelf over Zijn schepping zegt, ontstaat een heel ander beeld dan we over het algemeen voorgespiegeld krijgen. Maar het gaat uiteindelijk toch om wat God Zelf ervan zegt!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Zoek een boek ...

Sluiten