Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Het boek Handelingen (e-book)

Het boek Handelingen (e-book)

Hoite Slagter € 10,35
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9364
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066943643
Afmetingen:

Van de schrijver in de inleiding:
Waar is de christenheid terechtgekomen? Over het algemeen kunnen we stellen: niet daar waar het boek Handelingen ons naartoe leidt! Wanneer u dit boek uit hebt, zult u dat met mij eens zijn. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat een goed begrip van Handelingen de gelovige van nu een onvoorstelbare kijk geeft op de positie die de kerk - en de gelovige van nu - werkelijk heeft in Gods plan. Ik daag u uit om bij het lezen en bestuderen van dit boek te proberen uw christelijke, geestelijke of theologische 'bagage' even naast u neer te zetten. U hebt dan als het ware de handen vrij om de handvatten te pakken die in dit boek worden aangereikt. Ik heb ervoor gekozen om dit boek op te splitsen in twee delen. In het eerste, meer thematische deel komen de zogenaamde 'Inleidingsvragen' aan de orde. Een blik op de Inhoudsopgave van dit boek maakt meteen duidelijk dat dit eerste deel het grootste deel is. Wie het eerste deel heeft doorgenomen, heeft daarmee langzaam maar zeker een compleet beeld gekregen van de grote lijnen van Handelingen en daarmee van het bijzondere karakter van de Handelingentijd. Het is verleidelijk om bepaalde paragrafen die je in de inhoudsopgave tegenkomt meteen op te zoeken en erover te lezen. Toch wil ik met klem aanraden gewoon te beginnen bij het begin. Het is te vergelijken met een schilderij waarvan de eerste streken ruw worden opgezet, maar die vervolgens ingekleurd worden. Dit inkleuren wordt afgerond in het tweede deel, dat het gehele boek Handelingen gedeelte voor gedeelte doorloopt.

Algemene info:
Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Kijk hier voor de complete inhoudsopgave van het boek

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Kijk hier voor de papieren versie van dit boek.

Zoek een boek ...

Sluiten