Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
De macht van Babel (e-book)

De macht van Babel (e-book)

Hoite Slagter € 3,30
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9381
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066943810
Afmetingen:

Wat zegt de Bijbel over Irak?

We leven in bijzondere tijden! Veel van de actuele ontwikkelingen zijn op de één of andere manier te plaatsen in het profetische Woord. Daarbij gaat het niet eens zozeer om het nieuws van de dag, hoewel sommige nieuwsfeiten soms van enorme betekenis kunnen zijn voor het verloop van de toekomende geschiedenis. Nee, het gaat vooral om de grote lijn die we in de ontwikkelingen kunnen ontdekken en die meer en meer gelijk op zal gaan met de lijn die we in de Schrift vinden. 
In dit boekje wordt onder meer ingegaan op het gebied waar zich het oude Babel (of volgens de Griekse spelling: Babylon) bevond, gelegen op de oostelijke oever van de Eufraat: het tegenwoordige Irak. Wanneer we in de Bijbel lezen dat de grote eindstrijd tussen God en Zijn tegenstander zich toespitst op het oordeel over Babylon, beseffen we onmiddellijk dat wanneer Irak in het nieuws is, dit van grote profetische betekenis kan zijn. Te meer daar de Bijbel naar voren brengt dat het wereldrijk dat in de toekomst plaats zal maken voor het koninkrijk van de God des hemels, Irak zal omvatten, maar ook het grootste gedeelte van Europa.

Kijk hier voor de papieren versie

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Zoek een boek ...

Sluiten