Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Vers voor vers

Vers voor vers boeken

Elk boek in deze serie over de late brieven van Paulus bevat een nieuwe en letterlijke vertaling van de daarin behandelde brief of brieven, veel informatie over de woorden, structuren en een concordantie van alle in de betreffende brieven gebruikte woorden. Handig bij je Bijbelstudie over deze brieven van Paulus

De brief aan de Kolossenzen - vers voor vers

De brief aan de Kolossenzen - vers voor vers

Hoite Slagter € 15,95
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: Gebonden
Bestelnummer: 7287
Aantal pagina's: 112
ISBN: 9789066942875
Afmetingen: 22,5x15 cm

De Kolossenzenbrief bevat veel grondwaarheden over de huidige fase in Gods heilsplan. Daarom is deze brief van bijzonder groot belang voor de gelovige die wil weten hoe God hem of haar ziet en welke positie de Zoon van God als Hoofd van het lichaam van Christus (nu) heeft.
Deze uitgave bevat een nieuwe en letterlijke vertaling. Daarbij is er veel uitleg over de oorspronkelijk gebruikte woorden. Achterin staat een structuur van de Kolossenzenbrief en een concordantie van alle in deze brief gebruikte woorden.

Klik in het linkermenu op 'Vers voor vers serie' voor de andere in deze serie verschenen boeken.

Zoek een boek ...

Sluiten