Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Bijbelstudie

Let op: i.v.m. de vakantietijd worden bestellingen m.i.v. vrijdag 23 augustus weer verwerkt. Vanaf dan zij we ook weer telefonisch bereikbaar.

Bij bestellingen met een bruto factuurbedrag (= exclusief eventuele kortingen) van € 50,00 of hoger, betaal je geen portokosten. Bij aanbiedingen geldt de aanbiedingsprijs.

Bijbelstudieboeken

Jaarlijks geven we twee á drie Bijbelstudieboeken uit. Met het Everread-abonnement worden deze boeken - zonder dat je zelf actie hoeft te ondernemen - naar je toegestuurd, zodra ze verschijnen. Met 25% korting op de verkoopprijs en geen porto- en verzendkosten, ben je dan altijd voordelig uit en heb je de juiste boeken die je helpen bij Bijbelstudie. Los bestellen kan natuurlijk ook!

Het Koninkrijk van God in hemel en op aarde

Het Koninkrijk van God in hemel en op aarde

Stuart Allen (1904-1998) € 17,45
Auteur: Stuart Allen (1904-1998)
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7305
Aantal pagina's: 192
ISBN: 9789066943056
Afmetingen: 21x14,7 cm

Het koninkrijk van God speelt door de hele Bijbel heen een grote rol. Het gaat in Gods Woord immers om Zijn heerschappij die eenmaal zichtbaar gevestigd zal worden in deze schepping.
In dit boek geeft de schrijver een evenwichtig beeld van wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.

Beginnend bij de aankondiging van dat koninkrijk in het Oude Testament, komt hij terecht op het 'nabijgekomen' koninkrijk in de tijd waarin de Heere Jezus op aarde was. Ook daarna, tot en met het einde van de Handelingentijd, klinkt deze boodschap nog zeer nadrukkelijk, zoals dat ook het geval zal zijn in de periode waarin Christus wederkomt.

Nu (in grote lijnen is dat de tijd tussen Handelingen en het boek Openbaring) is de aanbieding van het koninkrijk fundamenteel anders. De Heere God is nu verborgen en Hij doet Zijn werk ook in het verborgene.

Wie nu het koninkrijk predikt zoals destijds de Heere Jezus en de apostelen dat deden, gaat voorbij aan de enorme rijkdommen van het nu verborgen koninkrijk van de Zoon van Gods liefde (Kol. 1:13), waarin zichtbare tekenen, wonderen en krachten juist geen rol spelen.

Zie ook Acht gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen.

Zoek een boek ...

Sluiten