Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

Van Adam tot Noach (e-book)

Van Adam tot Noach (e-book)

Peter Slagter € 3,30
Auteur: Peter Slagter
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9353
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066943537
Afmetingen:

De namen van de oudvaders

In de Bijbel zijn namen van groot belang. Zelden is er sprake van 'vernoeming', zoals dat in onze tijd vaak het geval is. Namen werden in de Bijbel juist aan personen gegeven met een achterliggende gedachte. Zo kan de naam iets uitdrukken van het wezen van een persoon of dier, dan wel van de aard of structuur van een bepaald gebied. Namen geven in veel gevallen dus meer informatie over de achtergrond van bijvoorbeeld een persoon of plaats.

De 'oudvaders' zijn de in Genesis 5 genoemde tien personen, die leefden in de periode die begon met Adam en eindigde met Noach. Wanneer wij hun namen bestuderen, blijken daar profetische vergezichten in te liggen met betrekking tot de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Zo ligt in een 'saai' geslachtsregister een geweldige boodschap opgesloten met als Middelpunt: Christus!
De Schriften zijn het die van Hem getuigen (Joh. 5:39).

Dit e-book wordt z.s.m. naar het tijdens het bestelproces door jou opgegeven emailadres gestuurd.

Bekijk hier de papieren versie.

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Zoek een boek ...

Sluiten