Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

e-Books

e-Books

Acht gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen (e-book)

Acht gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen (e-book)

Aren van Waarde € 6,00
Auteur: Aren van Waarde
Formaat: e-book
Bestelnummer: 9397
Aantal pagina's:
ISBN: 9789066943971
Afmetingen:

Uit het voorwoord: "Wie over de gelijkenissen van de Heiland spreekt of schrijft, lijkt zich op glad ijs te begeven. Er is over deze Bijbelgedeelten immers enorm vaak gepreekt. De evangelieverhalen zijn overbekend en vrijwel iedere christen meent precies te weten wat de Here met Zijn onderwijs heeft bedoeld. Hoewel er in rooms-katholieke, protestantse en evangelische kring niet exact dezelfde uitleg wordt gegeven, is men het wel eens over de hoofdlijnen. Van die standaarduitleg willen de meeste christenen niet afwijken".

Toch lijkt er iets niet te kloppen in deze algemeen aanvaarde uitleg. Zo wordt aan allerlei symbolen uit de gelijkenissen een betekenis toegekend, die niet overeenstemt met de uitleg die de Here Zelf van zulke symbolen heeft gegeven.

Bovendien beweert men dat de Here gelijkenissen vertelde om Zijn boodschap te verduidelijken, terwijl Hij Zelf zegt dat Zijn onderricht juist bedoeld was om deze voor de menigten te verhullen!

De boodschap van de gelijkenissen is dus niet voor de hand liggend en voor een buitenstaander ook niet gemakkelijk te begrijpen.

Dit boekje is een poging om achter de betekenis van de gelijkenissen te komen.

Bekijk hier de inhoudsopgave.

Aanbieding: Bestel alle e-books in één keer met hoge korting!

Liever een papieren boek?

Zoek een boek ...

Sluiten