Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Morgenroodreeks

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Verkondig het Woord

Verkondig het Woord

Hoite Slagter € 5,50
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7267
Aantal pagina's: 64
ISBN: 9789066942677
Afmetingen: 20x12,5 cm

Dit boekje gaat over de tweede brief aan Timotheüs; de laatste brief van Paulus, die daarom het karakter draagt van een afscheidsbrief. Paulus, de trouwe dienaar van de Heere, is aan het einde van zijn bediening en zelfs van zijn leven gekomen. Tegelijk zien we dat zijn bediening en de bijbehorende woordverkondiging voortgezet moet worden; in dit geval door Timotheüs.
Kernwoorden van de boodschap van Paulus voor Timotheüs (en ons!) zijn wat dat betreft: trouw en waarheid; trouw aan het Woord dat God zo bijzonder voor onze tijd heeft bekendgemaakt en wandelen in het spoor van die waarheid.
Deze laatste brief van Paulus is zeker geen brief waarin de apostel als het ware zijn memoires schrijft; híj staat niet in het middelpunt. Wel komen we - bij het lezen - onder de indruk van Paulus' trouw aan en zijn rotsvaste geloof in God. Ondanks enorme strijd, tegenwerking, medegelovigen die zich van hem afkeerden en een gevangenschap waarin hij als misdadiger werd behandeld, blijft hij zien op wat God in zijn leven tot stand gebracht had en ziet hij vol verwachting uit naar de dag waarop hij de krans der gerechtigheid uit handen van zijn Heiland zou ontvangen.

Met vragen om persoonlijk of groepsgewijs verder over na te denken.

Lees veel informatie over de gebruikte woorden in de 2de Timoteüsbrief de 'vers voor vers uitgave'.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Zoek een boek ...

Sluiten