Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
God heeft gesproken ...!

God heeft gesproken ...!

Dr. E.W. Bullinger € 17,45
Auteur: Dr. E.W. Bullinger
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7269
Aantal pagina's: 256
ISBN: 9789066942691
Afmetingen: 21x14,8 cm

De HEERE heeft tot de mens gesproken! Dit is het allerbelangrijkste dat ooit in de geschiedenis van de mensheid is gebeurd. Volgens Hebreeën 1:1 deed Hij dat op vele manieren en op vele momenten door middel van de profeten. Het laatst (dat wil zeggen: uitgaande van het moment waarop de Hebreeënbrief geschreven is) heeft Hij gesproken in de Zoon, toen Hij Zich in Hem openbaarde en de komst van het koninkrijk aankondigde. Vervolgens sprak Hij door het getuigenis van hen die de Zoon gehoord hadden (Hebr. 2:3). En uiteindelijk sprak de Heilige Geest ook door de bediening van Paulus, die dingen mocht openbaren die voordien nog verborgen waren. onder het spreken van God, ofwel: zonder dat Hij Zijn plan geopenbaard zou hebben, zou de mens geen weet hebben van het hoe, het waarom en de zin van alles. Maar God heeft wél gesproken! En daarom is het - voor de mens in het algemeen, maar zeker voor de gelovige - van het allergrootste belang daar kennis van te nemen. Dit boek helpt u daarbij op weg, door zicht te geven op de achtergrond van met name de Nieuwtestamentische geschriften. Bijbelteksten in Statenvertaling. Met register van alle gebruikte bijbelteksten. Dit boek is de Nederlandse vertaling van het Engelse boek 'Foundations of Dispensational Truth'.

Bekijk alle bij Everread verkrijgbare boeken van Bullinger.

Zoek een boek ...

Sluiten