Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Door Mijn Geest zal het geschieden

Door Mijn Geest zal het geschieden

Arie Jongebreur € 18,50
Auteur: Arie Jongebreur
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7271
Aantal pagina's: 224
ISBN: 9789066942714
Afmetingen: 21x14,7 cm

In dit boek laat de schrijver, aan de hand van de Bijbelteksten waarin het woord 'geest' voorkomt, zien dat het werk van Gods Geest tot uitdrukking komt in de wereldgeschiedenis. Zowel de geschiedenis die achter ons ligt, als die welke nog gebeuren moet (profetie). Gods Woord blijkt vanaf het begin al de afloop te verkondigen, waaruit verrassende perspectieven oplichten. Daarbij is het geen 'droge' lijst van Bijbelteksten geworden, maar een levendig verhaal over hoe de Heilige Geest Zijn werk van vernieuwing en wedergeboorte doet. In alles komt daarbij de eenheid tussen Gods Woord en Gods Geest tot uitdrukking. Immers: het Woord van God is hét grote werk van de Geest. Tegelijk beschrijft het Woord van God de geschiedenis van de wereld; vanaf het prille begin tot in de verre toekomst. In Zacharia 4:6 staat: "Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen" (Statenvertaling); daar kunnen we slechts 'Amen' op zeggen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Zoek een boek ...

Sluiten