Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Webshop

Is het totaalbedrag (zonder eventuele kortingen) van je bestelling € 50,00 of hoger, dan betaal je bij verzending binnen Nederland geen portokosten!
Het Koninkrijk van God in hemel en op aarde

Het Koninkrijk van God in hemel en op aarde

Stuart Allen (1904-1998) € 17,45
Auteur: Stuart Allen (1904-1998)
Formaat: Paperback
Bestelnummer: 7305
Aantal pagina's: 192
ISBN: 9789066943056
Afmetingen: 21x14,7 cm

Het koninkrijk van God speelt door de hele Bijbel heen een grote rol. Het gaat in Gods Woord immers om Zijn heerschappij die eenmaal zichtbaar gevestigd zal worden in deze schepping.
In dit boek geeft de schrijver een evenwichtig beeld van wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.

Beginnend bij de aankondiging van dat koninkrijk in het Oude Testament, komt hij terecht op het 'nabijgekomen' koninkrijk in de tijd waarin de Heere Jezus op aarde was. Ook daarna, tot en met het einde van de Handelingentijd, klinkt deze boodschap nog zeer nadrukkelijk, zoals dat ook het geval zal zijn in de periode waarin Christus wederkomt.

Nu (in grote lijnen is dat de tijd tussen Handelingen en het boek Openbaring) is de aanbieding van het koninkrijk fundamenteel anders. De Heere God is nu verborgen en Hij doet Zijn werk ook in het verborgene.

Wie nu het koninkrijk predikt zoals destijds de Heere Jezus en de apostelen dat deden, gaat voorbij aan de enorme rijkdommen van het nu verborgen koninkrijk van de Zoon van Gods liefde (Kol. 1:13), waarin zichtbare tekenen, wonderen en krachten juist geen rol spelen.

Zie ook Acht gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen.

Zoek een boek ...

Sluiten