Search Menu

Leren leven uit de Bijbel

Vers voor vers

Vers voor vers boeken

Elk boek in deze serie over de late brieven van Paulus bevat een nieuwe en letterlijke vertaling van de daarin behandelde brief of brieven, veel informatie over de woorden, structuren en een concordantie van alle in de betreffende brieven gebruikte woorden. Handig bij je Bijbelstudie over deze brieven van Paulus

De brief aan de Filippenzen - vers voor vers

De brief aan de Filippenzen - vers voor vers

Hoite Slagter € 15,95
Auteur: Hoite Slagter
Formaat: Gebonden
Bestelnummer: 7284
Aantal pagina's: 112
ISBN: 9789066942844
Afmetingen: 22,5x15 cm

De Filippenzenbrief is een praktische brief waarin Paulus meer op de wandel van de gelovige ingaat en minder op de positie van de gelovige. Deze wandel staat in het licht van de gezindheid van Christus en heeft de prijs van de boven roeping van God ten doel. In dit boek is elk vers uit de Filippenzenbrief opnieuw en letterlijk vertaald, met daarbij uitleg over de oorspronkelijke woorden. Verder is een structuur van deze brief en een concordantie van alle gebruikte woorden opgenomen.

Lees ook 'Gaan voor Goud'.

Klik in het linkermenu op 'Vers voor vers serie' voor de andere in deze serie verschenen boeken.

Zoek een boek ...

Sluiten